ჩვენ შესახებ

ჯი-თი ჯგუფის, როგორც სისტემური ინტეგრატორის, მისიაა, თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, პროდუქტებსა და სერვისებზე აგებული ინფორმაციული და საკომუნიკაციო გადაწყვეტილებების მიწოდების გზით, დაეხმაროს კლიენტებს დასახული მიზნების მიღწევაში.