ტექნიკური ჯგუფივლადიმერ ნინიკაშვილი - ქსელისა და უსაფრთხოების არქიტექტი

უზრუნველყოფს ქსელისა და უსაფრთხოების დიზაინის აწყობას. ახდენს ინოვაციური გადაწყვეტილებებისა და ტექნოლოგიების შემუშავებასა და დანერგვას. კომპანიებში არსებული ტექნიკური გარემოს ანალიზსა და პრობლემების იდენთიფიცირებას.

მისი დაგეგმარებით განხორციელდა პროექტები:

 • ტერა ბანკი - Cisco - ქსელის სრული რედიზაინი
 • საგარეო საქმეთა სამინისტრო - Fortinet - სრული ქსელის რედიზაინი
 • აჭარაბეთი - ქსელის სრული რედიზაინი

სპეციალიზებულია ვენდორებთან:  Cisco, Juniper, Fortinet ,Aruba,Paloalto, F5, Radware, Forcepoint, Checkpoint, Lenovo, HPE, Huawei, Dell, VMware - NSX-T,  AWS.

გავლილი აქვს საკვალიფიკაციო კურსები და მიღებული აქვს სერთიფიკატები:

 • Internet Service Provider Cisco to Juniper
 • Cisco Advanced Architect and Solution Design
 • Juniper Advanced Architect and Design
 • Palo Alto Innovation Partner
 • Fortinet Expert
 • Redware and F5 Product Deep Understanding and Integration

 


ზურაბ ძოწენიძე - ქსელისა და უსაფრთხოების სიტემური ინჟინერი

უზრუნველყოფს ქსელის უსაფრთხოების გადაწყვეტილებების დანერგვას ორგანიზაციებში.

მის მოვალეობებში შედის: ქსელის აუდიტი საერთაშორისო სტანდარტების დაცვით, ქსელის სქემატური ნახაზის შედგენა, უსაფრთხიოების მექნიზმების შემუშავება L1-L7 დონეზე, თანამედროვე დიზაინების მიხედვით ქსელური ინფრასტრუქტურის გამართვა, Wi-Fi ინფრასტრუქტურის როგორც აქტიური ასევე პასიური დაგეგმარება, უსაფრთხოების პროცედურული ეტაპების დოკუმენტაციის შედგენა. მისი აქტიური ჩართულობით განხორციელდა პროექტები:

 • ლიბერთი ბანკი - Aruba - Guest კლიენტებისთვის wi-fi-ს დანერგვა
 • თეგეტა მოტორსი - Cisco - ქსელის სრული რედიზაინი, SD-WAN რედი ქსელის მოწყობა
 • ალდაგი - სრული ქსელის რედიზაინი

სპეციალიზებულია ვენდორებთან: Fortinet, Cisco, Aruba, ZTE, HW, DELL, HPE, Paloalto, Checkpoint. გავლილი აქვს საკვალიფიკაციო კურსები და მიღებული აქვს სერთიფიკატები:

 • COURSE ON INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION - SHANGHAI FOR 
 • Curse Shenzhen - LTE სატრანსპორტო ქსელის ტრეინინგი - ZTE
 • Curse Shenzhen - ტრეინინგი PTN ქსელის ოპტიმიზაციის მიზნით - ZTE


გოგა რუაძე - საველე სისტემური ინჟინერი

 მომხმარებელი ორგანიზაციებისთვის უზრუნველყოფს  არქიტექტურის მომზადებას, შესაბამისი კონფიგურაციის შერჩევასა და შედგენას მწარმოებლის მიხედვით, აპარატურულ მოწყობასა და ჩართვას.

მისი უშუალო მონაწილეობით დაინერგა პროექტები:

 • ლიდერ კრედიტი - HPE SimpliVity - ჰიპერკონვერგენტული ინფრასტრუქტურის ინტეგრაცია
 • პროკრეტიდ ბანკი - სერვერული ინფრასტრუქტურის განახლება, Lenovo Servers

სპეციალიზებულია ვენდორებთან: HPE, Lenovo, Dell, Netapp, Cisco UCS.

მიღებული აქვს სერთიფიკატები:  HPE Accredited Solutions Expert, Lenovo Certtified Datacenter Technical Sales Proffesional


ოთარ კვირკველია - ქსელის, სისტემებისა და პერიფერიული აპარატურის ტექნიკური სპეციალისტი - საველე ინჟინერი

2015 წლიდან არის ჯი-თი ჯგუფის გუნდის წევრი. გამოცდილია სრული ენთერფრაის ინფრასტრუქტურის გამართვა, მომსახურება და მონიტორინგის მიმართულებით -  პრობლემების იდენთიფიცირებასა და გადაჭრაში, ადგილობრივი ანალიზითა და საჭირო სამუშაოების შესრულებით. მის მოვალეობებში შედის სისტემების, ქსელური აპარატურის,  უსაფრთხოების სისტემების კაბელინგი და ფიზიკური მონტაჟი, ასევე დემონტაჟი. მისი აქტიური ჩართულობით განხორციელდა კომპანიის ყველა პროექტი, დაგეგმვის ეტაპიდან ბოლომდე. სპეციალიზებულია შემდეგ  მწარმოებლებთან: HP, HPE, DELL, Lenovo, Acer, Asus, Philips, Canon, Xerox, Aoc;

გავლილი აქვს საკვალიფიკაციო კურსები და მიღებული აქვს სერთიფიკატები:

 • HP Technical Sertified I - SMB Storage Soluions
 • HP Advanced Sales Certified – Client Virtualisation
 • Lenovo Certified Hyperconverged Sales Proffesional
 • Lenovo Certified Data Center Technical Sales Professional
 • Synematec Backup Exec სWorkshop – Copleted the Traning Cource
 • For Service Engineer completed traning