გადაწყვეტილებები

„ჯი-თი ჯგუფი“ კლიენტებს სთავაზობს პროექტის დაგეგმარებას, მიწოდებას, ექსპლუატაციაში გაშვებას და მხარდაჭერას როგორც საგარანტიო ასევე გარანტიის შემდგომ პერიოდში.

ამ მიმართულებით კომპანიის პროდუქცია , გადაწყვეტილებები და მომსახურებები მრავალფეროვანია. უახლესი ტექნოლოგიებისა და  მეთოდოლოგიის გამოყენებით „ჯი-თი ჯგუფი“ მზად არის IT ინფრასტრუქტურის მიმართულებით გადაჭრას ყველა დონის ამოცანა.